ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИСТРАЖУВАЧ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВОДИЧ ЗА ГРУПНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИСТРАЖУВАЧ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВОДИЧ ЗА ГРУПНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ

Здружението Лидери за едукација, активизам и развој објавува јавен повик за истражувач за изработка на водич за групно финансирање на проекти (crowdfunding). Изработката на водичот е дел од проектот “Одржливост преку алтернативни начини на финансирање” реализиран од Фондација Метаморфозис и финансиски поддржан од Британската амбасада во Скопје. Условите за изработка на водичот се следни: Да […]

Повик за преведувач на водич за групно финансирање

Повик за преведувач на водич за групно финансирање

Здружението Лидери за едукација, активизам и развој објавува јавен повик за преведувач, од Македонски на Англиски јазик, на водич за групно финансирање на проекти (crowdfunding). Водичот е дел од проектот “Одржливост преку алтернативни начини на финансирање” реализиран од Фондација Метаморфозис и финансиски поддржан од Британската амбасада во Скопје. Избраното лице ќе биде обврзано да изврши превод […]