Повик за графички дизајнер

Повик за графички дизајнер

Здружението Лидери за едукација, активизам и развој објавува јавен повик за дизајнер на брендинг за потебите на проектот “Одржливост преку алтернативни начини на финансирање” реализиран од Фондација Метаморфозис и финансиски поддржан од Британската амбасада во Скопје. Брендингот треба да содржи: Изработка на постер за првата crowdfunding конфереција во Скопје Изработка на дизајн за публикација со големина од 40 […]