Повик за понуди за обезбедување на тренинг материјали

Повик за понуди за обезбедување на тренинг материјали

Здружение Лидери за едукација, активизам и развој, за потребите на проектот  “Одржливост преку алтернативни начини на финансирање” реализиран од Фондација Метаморфозис и финансиски поддржан од Британската амбасада во Скопје, отвара повик за финансиски понуди за обезбедување тренинг материјали, поточно изработка на 20 нетеса. Нотесите треба да се со следниве карактеристики: Димензии: 14 x 21 x 1,5 […]