[Повик за учество] Инкубатор за млдинско организирање

[Повик за учество] Инкубатор за млдинско организирање

,,Инкубатор за младинско организирање” О Т В О Р Е Н   П О В И К Здружението Лидери за едукација, активизам и развој – ЛЕАД од Скопје, со задоволство го објавува овој отворен повик за учество во проектот ,,Инкубатор за младинско организирање”, кој ќе се спроведува во општините Радовиш и Пробиштип. Преку овој отворен повик […]