Повик за понуди за обезбедување на тренинг материјали

Повик за понуди за обезбедување на тренинг материјали

Здружение Лидери за едукација, активизам и развој, за потребите на проектот  “Одржливост преку алтернативни начини на финансирање” реализиран од Фондација Метаморфозис и финансиски поддржан од Британската амбасада во Скопје, отвара повик за финансиски понуди за обезбедување тренинг материјали, поточно изработка на 20 нетеса. Нотесите треба да се со следниве карактеристики: Димензии: 14 x 21 x 1,5 […]

Повик за графички дизајнер

Повик за графички дизајнер

Здружението Лидери за едукација, активизам и развој објавува јавен повик за дизајнер на брендинг за потебите на проектот “Одржливост преку алтернативни начини на финансирање” реализиран од Фондација Метаморфозис и финансиски поддржан од Британската амбасада во Скопје. Брендингот треба да содржи: Изработка на постер за првата crowdfunding конфереција во Скопје Изработка на дизајн за публикација со големина од 40 […]

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИСТРАЖУВАЧ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВОДИЧ ЗА ГРУПНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИСТРАЖУВАЧ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВОДИЧ ЗА ГРУПНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ

Здружението Лидери за едукација, активизам и развој објавува јавен повик за истражувач за изработка на водич за групно финансирање на проекти (crowdfunding). Изработката на водичот е дел од проектот “Одржливост преку алтернативни начини на финансирање” реализиран од Фондација Метаморфозис и финансиски поддржан од Британската амбасада во Скопје. Условите за изработка на водичот се следни: Да […]

Повик за преведувач на водич за групно финансирање

Повик за преведувач на водич за групно финансирање

Здружението Лидери за едукација, активизам и развој објавува јавен повик за преведувач, од Македонски на Англиски јазик, на водич за групно финансирање на проекти (crowdfunding). Водичот е дел од проектот “Одржливост преку алтернативни начини на финансирање” реализиран од Фондација Метаморфозис и финансиски поддржан од Британската амбасада во Скопје. Избраното лице ќе биде обврзано да изврши превод […]

Повик за финансиска понуда за изнајмување простор за одржување на конференција

Повик за финансиска понуда за изнајмување простор за одржување на конференција

Здружение Лидери за едукација, активизам и развој, во рамки на проектот “Одржливост преку алтернативни начини на финансирање” реализиран од Фондација Метаморфозис и финансиски поддржан од Британската амбасада во Скопје, организира еднодневна конференција, која ќе се одржи на 11.03.2017 година. За таа цел, отвараме повик за финансиска понуда за изнајмување на простор за одржување на конференцијата. […]