Управен одбор


  • Александар Димески || Претседател на Управен одбор
  • Љупка Боцевска || Член на Управен одбор
  • Стефан Ивановски || Член на Управен одбор

Извршна канцеларија


  • Иван Јованов || Извршен директор
  • Илија Станковски || Програмски директор
  • Ивона Минчева || Програмски асистент