Управен одбор


  • Стефан Ивановски || Претседател на Управен одбор
  • Љупка Боцевска || Член на Управен одбор
  • Александар Димески || Член на Управен одбор
  • Тамара Андоновска || Член на Управен одбор
  • Кристијан Поповски || Член на Управен одбор

Извршна канцеларија


  • Иван Јованов || Извршен директор
  • Илија Станковски || Програмски директор
  • Ивона Минчева || Програмски асистент