Публикации

Кој се сеќава што има научено во училишните клупи? Научени лекции од проектот „Вклучи се за промена.

Издавач: Здружение Лидери за едукација, активизам и развој

Година на издавање: 2019

Преземи го текстот тука

 

 

 

 

 

Како се образуваат нашите млади? Научени лекции од обуки со наставници од средни училиште

Издавач: Здружение Лидери за едукација, активизам и развој

Година на издавање: 2019

Преземи го текстот тука

 

 

 

 

 

Policy document: Brain Drain: Perspectives of the Young People from the Western Balkan Region

Publisher: Leaders for Education, Activism and Development and Foundation Konrad Adenauer

Year of publication: 2018

Download the publication here

 

 

 

 

 

 

Документ за јавна политика: Од исклучени кон носители на промена: Младите во Радовиш и Пробиштип, активни за подобар живот

Издавач: Здружение Лидери за едукација, активизам и развој и Еуротинк

Година на издавање: 2018

Преземи ја публикација тука

 

 

 

 

 

Screenshot_1

Истражување: Учество на средношколците во донесување на одлуки во училиштата

Издавач: Здружение Лидери за едукација, активизам и развој и Фондација Конрад Аденауер

Година на издавање: 2017

Преземи ја публикација тука

 

 

 

 

 

 

Screenshot_1Hulumtim: Pjesëmarrja e nxënësve të shkollave të mesme në vendimmarrje në shkollat e tyre

Botues: Asociacioni Udhëheqës për edukim, aktivizëm dhe zhvillim dhe Fondacioni Konrad Adenauer

Viti i botimit: 2017

Shkarko publikimin këtu

 

 

 

 

 

 

Screenshot_2

Research: Participation of the high-school students in decision making process in their schools

Publisher: Leaders for Education, Activism and Development and Foundation Konrad Adenauer

Year of publication: 2017

Download the publication here

 

 

 

 

 

 

crowfounding_preview-1Водич за спроведување на кампањи за групно финансирање

Издавач: Здружение Лидери за едукација, активизам и развој Скопје

Година на издавање: 2017

Преземи ја публикацијата тука

 

 

 

 

 

 

Guid for crowdfunding campaigns-01Guide for implementing crowdfunding campaigns

Author: Association Leaders for Education, Activism and Development

Year of publication: 2017

Download the publication here