Повик за понуди за обезбедување на тренинг материјали

Здружение Лидери за едукација, активизам и развој, за потребите на проектот  “Одржливост преку алтернативни начини на финансирање” реализиран од Фондација Метаморфозис и финансиски поддржан од Британската амбасада во Скопје, отвара повик за финансиски понуди за обезбедување тренинг материјали, поточно изработка на 20 нетеса.

Нотесите треба да се со следниве карактеристики:

  • Димензии: 14 x 21 x 1,5 мм
  • Број на листови: 100
  • Корица: Тврда
  • Можност за гравирање на нашето лого во димензии 5 x 3 цм.

Сите заинтересирани можат да испратат финансиска понуда, најдоцна до 25.03.2017 година, на следнава е-маил адреса: info@lead.org.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *