Во што веруваме

Веруваме во лична одговорност кај луѓето за: 

  • Средината во која живееме
  • Работите за кои се нафаќаме
  • Состојбата во која се наоѓаме

Веруваме дека луѓето можат да:

  • Постигнат повеќе од она што се бара и што се очекува од нив
  • Ги прифаќаат и учат од своите грешки и конфликти
  • Не очекуваат да добијат знаење од никого, и сами да се грижат за својот личен развој
  • Размислуваат „надвор од кутијата“