Зошто постоиме?

Се стремиме кон постигнување состојба во којашто младите, во партнерство со возрасните, активно учествуваат во општествените процеси, преземаат лична одговорност за моменталната состојба и преку континуиран личен развој придонесуваат за подобро општество.

—————————————————————————————————————–

We envision a society where youth and adults cooperate, actively participate in the society, take personal responsibility for their condition, and through continuous personal development contribute for a better society.