УПРАВЕН ОДБОР


Стефан Ивановски
Претседател на Управен одбор
Љупка Боцевска
Член на Управен одбор
Александар Димески
Член на Управен одбор
Тамара Андоновска
Член на Управен одбор
Кристијан Поповски
Член на Управен одбор

ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА


Иван Јованов
Извршен директор
Илија Станковски
Програмски директор
Ивона Минчева
Програмски асистент