Од исклучени кон носители на промени: Младите во Радовиш и Пробиштип активни за подобар живот

Од исклучени кон носители на промени: Младите во Радовиш и Пробиштип активни за подобар живот

Предизвици со кои се соочуваат младите во средини со помалку можности Младите луѓе претставуваат многу хетерогена категорија со различни социјални, економски, културни и образовни карактеристики, интереси, предизвици и потреби. Тие се во една специфична социјална состојба,

Continue Reading