80 наставници од 32 средни училишта се приклучија кон Клубот за наставниците на LEAD

80 наставници од 32 средни училишта се приклучија кон Клубот за наставниците на LEAD

Клуб за наставници: Инвестирам во себе! Наставниците се можеби една од групите кои понесоа најголем товар на себе во екот на целата криза поврзана со КОВИД-19. И покрај нискиот степен на дигитализација во образованието како и задоцнетите реакции од

Continue Reading