Како до (по)безбедни училишни средини?

Како до (по)безбедни училишни средини?

Врсничкото насилство е еден од поголемите предизвици со кои се соочува образовниот систем во нашата земја, дури и при спроведување на настава на далечина. Темата на врсничко насилство беше фокус на конференцијата „Како до (по)безбедни

Continue Reading

Од следбеници до учесници: Вклученоста на младите во работата на локалните власти

Од следбеници до учесници: Вклученоста на младите во работата на локалните власти

За да можеме да зборуваме за инклузивно демократско општество, за почеток, политичките системи мора да ги содржат сите делови на општеството, вклучувајќи ги и младите. Инклузивното политичко учество претставува основно право, кое е клучно за

Continue Reading