Од следбеници до учесници: Вклученоста на младите во работата на локалните власти

Почетна - Од следбеници до учесници: Вклученоста на младите во работата на локалните власти

Последни објави

blog-image
May 6, 2021
LEAD

Од следбеници до учесници: Вклученоста на младите во работата на локалните власти

alt

За да можеме да зборуваме за инклузивно демократско општество, за почеток, политичките системи мора да ги содржат сите делови на општеството, вклучувајќи ги и младите. Инклузивното политичко учество претставува основно право, кое е клучно за градење на стабилни и просперитетни заедници и развој на политики кои соодветствуваат на специфичните потреби на помладите генерации. Меѓутоа што всушност претставува младинското учество и колку е тоа застапено во нашата држава?

На централно и на локално ниво, како суштински дел од заедницата, мнозинството млади во голема мера се исклучени од формулирањето на политиките и од процесите на одлучување. Според неколку истражувања и наоди, младите имаат негативно мислење општо кон политиката и цинично се поставени кон нејзиното функционирање, и кон владеењето на политичките партии. Се чувствуваат фрустрирано и кај нив преовладува општо расположение на немоќ. Нивните гласови ретко се слушаат што укажува на тоа дека институциите не се доволно наклонети кон интересите и потребите на оваа група. Меѓутоа, зачудувачки е тоа што овој негативен став не ги оддалечува од традиционалните начини на политичко учество, односно гласањето. Напротив, податоците покажуваат дека и покрај нивното незадоволство, сепак се доста заинтересирани за гласање.

ЛЕАД е основана во 2016 година од страна граѓански активисти, претприемачи, едукатори, средношколци и студенти со цел да поттикне општеството во кое младите и возрасни соработуваа за општествена промена.

Контакт

Ул.Охридска 39/10, 1000 Скопје
© Copyright 2021. All Right Reserved By LEAD