Со овој прирачник сакаме да ги доближиме концептите и методите кои ги практикуваме во работата со млади до средните училишта и да ги интегрираме во формално- образовниот систем. Истиот е наменет за наставници, едукатори и лица кои работат со млади и кои сакаат да применат неформални методи и методи на младинска работа во своето делување.
ПРЕЗЕМИ ГО ПРИРАЧНИКОТ ТУКА.