КЛУБ ЗА НАСТАВНИЦИ:
Инвестирам во себе

Наставник си во едно од средните училиште во нашата земја?

Сакаш да ги научиш најновите трендови и методи за предавање?

Сакаш да стекнеш вештини кои ќе ти овозмажат да генерираш дополнителни приходи?

Сакаш да имаш пристап до база на едукативни материјали и прирачници?


Зошто да аплицираш?

Едукација

Обуки за професионален развој

Содржини

Пристап до материјали

Вклучување

Можност за платен ангажман

Што добиваш?

Те интересира деталната програма?

Нудиме два пакета на услуги согласно твоите потреби и интереси
Погледни ги подетално програмите

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОГРАМАТА

Програмата трае во периодот од февруари 2021 година до јануари 2022 година

Сите обуки се еднодневни и се предвидени да се реализираат онлајн земајќи ја во предвид ситуацијата поврзана со COVID-19. Доколку околностите дозволат во втората половина од годината истите може да се реализираат и во живо.

Активностите за членовите на клубот не се задолжителни. Секој член по свој избор може да се пријави на една или на сите активности организирани во рамки на програмата.

Секој наставник кој ќе биде дел од Клубот на крајот на годината добива сертификат за неговотo членство и учество во сите активности во кои бил/а дел.

Пријавувањето е до 29.01.2021 година, a потоа тимот на LEAD ќе ве контактира со информации за плаќањето.

Доколку имате прашања во врска со програмата обратете се на info@lead.org.mk.


Што велат за нас?