УЧИЛИШТЕ ЗА
ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ

СТЕКНИ ВЕШТИНИ
СТЕКНИ ИСКУСТВО
НАЈДИ РАБОТА


Просечното време за наоѓање работа по завршено образование е дури 31 месец, а само 22% од младите имаат успешна транзиција од училиште кон работа

Дали сакаш, со наша помош, да се издвоиш од просекот и успешно да се позиционираш на пазарот на трудот?

Тогаш стани дел од „Училиште за животни вештини“ и со наша помош зголеми ги твоите компетенции и биди дел од младите кои успешно чекорат кон достигнување на својот личен и професионален потенцијал.

Што е Училиште за животни вештини?


Училиште за животни вештини (УЖВ) е практична и директно применлива образовна програма изградена од очекувањата на младите и потребите на деловниот сектор. Истата е наменета за млади, од 15 до 29 години, без разлика на нивниот образовен или работен статус.

Програма та е составена од:

1. Четири обуки наменети за стекнување на вештини за личен и професионален развој;

2. Практична примена на наученото преку домашни задачи;

3. Едукативни материјали поврзани со темите на обуките.

Еден циклус од програмата е наменет за 20 учесника, се спроведува во период од два месеца и се состои од 4 тематски модули. Целата програма е базирана на неформални методи. 

Што значи тоа? Нема да има професор што ќе ви зборува 45 мин. Нема да мора да памeтите факти. Нема да мора да учите на памет. Нема да чекате едвај да заврши. НЕМА НИКОЈ ДА ВИ ГО ТЕСТИРА СТЕКНАТОТО ЗНАЕЊЕ.

Ќе користиме „искуствено учење”, симулации, дискусии и вежби.

ПРЕКУ ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОГРАМАТА,
ЌЕ ИМАШ МОЖНОСТ ДА:


КАКО ДА СТАНЕШ ДЕЛ ОД УЧИЛИШТЕ ЗА ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ?

Едноставно!

Пополни го формуларот на следниов линк најдоцна до 15 април. По пополнувањето на формуларот ќе те исконтактираме за да ја потврди твојата апликација и да ти даде инструкции за следните чекори.

Учеството на еден циклус кој ги вклучува сите четири модули изнесува 1000 денари.

ОД ШТО СЕ СОСТОИ ПРОГРАМАТА?


МОДУЛ 1
28.04.2021
12:00 - 16:00

МОДУЛ 2
05.05.2021
12:00 - 16:00

МОДУЛ 3
12.05.2021
12:00 - 16:00

МОДУЛ 4
19.05.2021
12:00 - 16:00

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ ОД ПРОГРАМАТА

ШТО ВЕЛАТ УЧЕСНИЦИТЕ НА ПРОГРАМАТА?

X