ПОНУДА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПЛАТФОРМАТА МОЈ ГЛАС

Мој Глас претставува интерактивна платформа, во форма на веб-страница и мобилна апликација која има за цел:

1. Да ја олесни комуникацијата помеѓу учениците и училишните служби,

2. Да овозможи двонасочна комуникација помеѓу училишниот кадар и учениците како поддршка на наставниот процес;

3. Да придонесе кон поефикасно и поефективно носење на одлуки во рамки на училиштата;

4. Да го поттикне учеството на средношколците во процесите на носење одлуки во нивните училишта, за прашања кои се од нивен интерес.

Преземи ја целосната понуда ТУКА

Доколку сте заинтересирани, можете да не контактирате на info@lead.org.mk или на 070 868 486 / 078 204 814