Донирај и придонеси за спроведување на нашите програми, насочени кон личен и професионален развој на младите и лицата кои работат со млади.

Твојата донација ќе биде искористена за спроведување на една од следниве програми

1. Програма за личен развој на млади и активирање во заедницата;

2. Програма за професионален развој на млади и кариерна поддршка;

3. Програма за градење на капацитетите на наставниците од средните училишта.