Dokumenti paraqitet në suazat e projektit “JO!Dhunës ”, implementuar nga Shoqata e Liderëve për Edukim, Aktivizëm dhe Zhvillim, me mbështetje financiare nga Agjencia për Rini dhe Sport e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Ky dokument synon të edukojë dhe të krijojë mjedis të sigurt për të gjithë, në të cilin do të ndjehen të mirëpritur, të sigurt dhe të aftë të gëzojnë të drejtat e tyre njerëzore dhe të përmbushin potencialin e tyre duke krijuar mundësi të barabarta për të gjithë.

Për më tepër, qëllimi i këtij dokumenti është të përcaktojë nevojën për veprim dhe reagim në rast të dhunës, të punojë në riintegrimin e viktimave dhe autorëve dhe të rrisë ndërgjegjësimin e të gjithë aktorëve në shkolla për dhunën dhe të përmirësojë sigurinë përmes promovimit të mjedisit të sigurt për të gjithë.

SHKARKO DOKUMENTIN KTU