Од исклучени кон носители на промени: Младите во Радовиш и Пробиштип активни за подобар живот

Од исклучени кон носители на промени: Младите во Радовиш и Пробиштип активни за подобар живот

Предизвици со кои се соочуваат младите во средини со помалку можности Младите луѓе претставуваат многу хетерогена категорија со различни социјални, економски, културни и образовни карактеристики, интереси, предизвици и потреби. Тие се во една специфична социјална состојба, бидејќи

Continue Reading

Кој се сеќава што научи во училишните клупи?

Кој се сеќава што научи во училишните клупи?

Кој се сеќава што има научено во училишните клупи? Дропки, бројки, информации, факти, лектири…Колку од тие информации користи во понатамошниот живот? Хммм…веројатно малку. Кој се сеќава што има научено надвор од училишните клупи (за тие што биле вклучени

Continue Reading

Како се образуваат нашите млади? Научени лекции

Како се образуваат нашите млади? Научени лекции

Изминатиот месец штотуку ја завршивме последната обука за оваа година со наставници од средните училишта од Македонија. Вкупно опфативме над 60 наставници од над 50 училишта од целата земја. Работејќи со нив забележавме проблеми и предизвици кои се повторуваа,

Continue Reading

X