ПОВИК ЗА ЕКСПЕРТ ЗА МАРКЕТИНГ

Почетна - ПОВИК ЗА ЕКСПЕРТ ЗА МАРКЕТИНГ
May 16, 2024

ПОВИК ЗА ЕКСПЕРТ ЗА МАРКЕТИНГ

Poster- Marketing expert-01-01.png

Здружението Лидери за едукација, активизам и развој објавува повик за маркетинг експерт за да ги усоврши и подобри маркетинг стратегијата и пристапот до нови корисници. Ние сме организација која развива едукациски искуства за млади, луѓе кои работат со млади луѓе, но и образовни институции (училишта и универзитети пред се). Програмите се насочени да поттикнат личен развој, активизам, учество во донесување на одлуки, но и одржливост. Во изминатите 3 години организацијата има одличен и стабилен раст и опфатот со програмите е преку 2000 млади луѓе, преку 500 наставници и младински работници, и преку 70 средни и основни училишта.

Нашите активности во најголема мера се финансираат од донаторски грантови, и како организација најмногу зависиме од приходи кои се генерираат од проекти за кои аплицираме со проектни идеи.

Но, во изминатите 4 години приходите поврзани со услугите кои ги нудиме контитнуирано растат (во просек 5% до 10% на годишно ниво). Таквите приходи ни озвоможуваат да креираме нови програми кон нашите корисници и таргет групи, и ја зајакнуваат нашата одржливост.

Затоа, потребен ни е човек или компанија кој/а ќе го подобри нашиот потенцијал за маркетирање на услугите кои ги имаме.

Нашата цел е ефективно да ги промовираме нашите постоечки образовни програми и понуди, како Клуб на наставници и но и приспособените услуги за обука за раст и развој на индивидуи и организации.

Понуда 1 || Понуда 2 || Понуда 3

Сите понуди за услуги кои ги креираме како организација се value-based услуги кои се поврзани со нашата визија и мисија и придонесуваат за раст, развој и одржливост.

Сите понуди за услуги кои ги креираме како организација се value-based услуги кои се поврзани со нашата визија и мисија и придонесуваат за раст, развој и одржливост.

Цел на консултантството:

Експертот за маркетинг ќе развие сеопфатен маркетинг план кој има за цел да го прошири нашиот досег и влијание во рамките на нашите таргет групи и корисници. Овој план ќе вклучува стратегија за промовирање на моменталните понуди кои ги има организацијата, со што ќе се осигури дека тие се добро позиционирани за привлекување и задржување на учесници.

Опсег на работа:

 1. Проценка на тековните маркетинг стратегии и алатки кои се користат, со идентификување на силните страни, но и точките за подобрување.
 2. Развој на маркетинг стратегија која ќе вклучува:
 • Анализа и сегментација на целната публика
 • Усовршување на клучните пораки
 • Користење на специфични дигитални и традиционални маркетинг тактики.
 • Метрика за мерење на ефективноста на маркетингот.
 1. Развој на акциски план за имплементација на маркетинг стратегијата, вклучувајќи временски рокови, потребни ресурси и фази на распоредување.
 2. Реализација на еднодневна обука за нашиот внатрешен тим за извршување на маркетинг планот
 3. Други работи кои избраниот експерт ќе смета дека ќе придонесат кон целта

Специфични работни резултати:

 1. Сеопфатен документ за маркетинг план
 2. Детален водич за имплементација.
 3. Агенда за еднодневна обука за тимот на LEAD.
 4. Финален извештај со сумирање на сработеното, исходите и препораките за тековните маркетинг активности.

Времетраење:

Ангажманот се очекува да трае 2 месеци, и тоа почнувајќи од 15.08 до 15.10 со вкупно 10 работни дена.

Критериуми за избор:

 1. Искуство и стручност:
 • Искуство од најмалку 5 години во развивање сеопфатни маркетинг стратегии, вклучително и дигитален маркетинг.
 • Силни аналитички вештини и искуство во сегментација на пазарот.
 1. Образовна позадина:
 • Диплома за маркетинг, бизнис, комуникации или комплетирано усовршување (пр. Завршена маркетинг академија)
 1. Комуникациски вештини:
 • Одлични писмени и вербални комуникациски вештини на англиски јазик.
 • Способност да се артикулираат сложени концепти за разновидна публика.
 1. Претходни резултати
 • Најмалку една препорака од претходни клиенти со сличен обем на работа.
 • Претставени претходни успеси за слични ангажмани

Процес на аплицирање:

Се молат заинтересираните кандидати да го достават следново:

 • CV кое го нагласува релевантното искуство.
 • Краток предлог (не повеќе од 2 страни) кој ги прикажува вашите првични идеи и пристапи за маркетинг стратегијата
 • Документ каде што се истакнуваат претходните успеси кои сте ги оствариле со ангажманите кои сте ги имале, а се релевантни за оваа позиција
 • Финансиска понуда според работни денови

Краен рок за поднесување на понудите е 15 јули 2024 година. Документите треба да се испратат на следната e-mail адреса: nvolead@gmail.com со назнака „Апликација за маркетинг експерт_Име и презиме“

Оваа активност се спродува во рамки на проектот „LEADing Forward: зајакнување на капацитетите за одржлив развој“. Проектот е поддржан со оперативен грант на регионалниот проект СМАРТ Балкан - Граѓанското општество за поврзан Западен Балкан, кој го спроведуваат Centar za promociju civilnog društva (CPCD) од Босна и Херцеговина, Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) од Северна Македонија и Институтот за демократија и Медијација (ИДМ) од Албанија, а финансиски е поддржан од Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка

logoa-01.png

ЛЕАД е основана во 2016 година од страна граѓански активисти, претприемачи, едукатори, средношколци и студенти со цел да поттикне општеството во кое младите и возрасни соработуваа за општествена промена.

Контакт

Бул. Илинден бр. 47-3, Скопјe
© Copyright 2024. All Right Reserved By LEAD