Области на делување

Едукација

Едукација

Активизам

Активизам

Развој

Развој

Нашата приказна

Нашата приказна

LEAD е основана од 10 активни луѓе кои доаѓаат од граѓанскиот сектор, јавниот сектор, бизнис секторот, студенти и средношколци чија заедничка визија е општество кое инвестира во едукација, акитизам и развој.

Тимот на LEAD

Александар Димески
Александар Димески
Претседател на Управен одбор
Љупка Боцевска
Љупка Боцевска
Член на Управен одбор
Стефан Ивановски
Стефан Ивановски
Член на Управен одбор
 Билјана Василевска Трајкоска
Билјана Василевска Трајкоска
Член на Управен одбор
Иван Јованов
Иван Јованов
Извршен директор
Илија Станковски
Илија Станковски
Програмски директор

Членство во мрежи

We LEAD to educate, activate and develop!