Важноста на вклученоста на научните институции за одржливост на проекти како иновациските кампови

Почетна - Важноста на вклученоста на научните институции за одржливост на проекти како иновациските кампови
Apr 21, 2024

Важноста на вклученоста на научните институции за одржливост на проекти како иновациските кампови

Учеството на научните институции е клучно за одржливоста на иновациските проекти. Во рамките на нашите 6 Иновациски кампови, секој камп беше поврзан со специфичен предизвик поставен од научните институции. Оваа соработка обезбеди не само академска релевантност туку и практична применливост на решенијата кои студентите ги развија.

Институции и Предизвици:

  1. Македонско еколошко друштво: предизвик за лоцирање на балканскиот рис.
  2. Ботаничка градина Скопје: предизвик за зголемување на промоцијата на градината.
  3. Народна техника: предизвик за едукативна макета како показно средство.
  4. Национален парк Галичица: предизвик за промоција на понудите кои ги нуди паркот.
  5. Хидробиолошки завод Охрид: визуелизација на достапни податоци кои се уникатни за Охридско и Преспанско езеро.
  6. Едукативен центар Негрево: збогатување на едукативната понуда на центарот.

Значењето на вклученоста на научните институции:

1. Обезбедување на релевантност: Научните институции имаат длабоко разбирање на предизвиците со кои се соочуваат. Тие ги дефинираат проблемите кои се релевантни и значајни за општеството. На пример, Македонското еколошко друштво има долгогодишно искуство во следење на движењето на балканскиот рис и можат да обезбедат вредни податоци и насоки на студентите. 2. Понуда на експертиза и ресурси: Научните институции обезбедуваат експертиза која е неопходна за развој на одржливи решенија. Во соработка со Ботаничката Градина Скопје, студентите имаа пристап до научни податоци и ресурси кои им помогнаа да развијат ефективни стратегии за промоција. 3. Поддршка за имплементација: Без поддршка од научните институции, имплементацијата на победничките решенија би била многу потешка. Националниот Парк Галичица, на пример, може да обезбеди реални услови за тестирање и имплементација на промотивните стратегии развиени од студентите. 4. Одржливост и продолжување на проектите: Научните институции обезбедуваат континуитет и одржливост на проектите. Со поддршка на Хидробиолошкиот Завод Охрид, студентите можат да продолжат да работат на визуелизација на податоци, што ќе има долгорочни придобивки за заштита на езерата.

ЛЕАД е основана во 2016 година од страна граѓански активисти, претприемачи, едукатори, средношколци и студенти со цел да поттикне општеството во кое младите и возрасни соработуваа за општествена промена.

Контакт

Бул. Илинден бр. 47-3, Скопјe
© Copyright 2024. All Right Reserved By LEAD