Запознај ги тимовите од проектот YOU(th) are ALLRIGHT!

Почетна - Запознај ги тимовите од проектот YOU(th) are ALLRIGHT!
Oct 26, 2023

Запознај ги тимовите од проектот YOU(th) are ALLRIGHT!

ШТО Е SERVICE LEARNING

Service Learning (служба за заедницата) е едукативен пристап каде што ученикот ја поврзува теоријата и знаeњата стекнати во училишните клупи преку конкретна активност и проект кој е наменет за влијание во општеството, односно го користите она што го учите на училиште за да направите проект со кој позитивно ќе придонесете кон вашата околина.

ЗА ПРОЕКТОТ YOU(TH) ARE ALLRIGHT!

Проектот „You(th) are ALLRIGHT!” го адресира правото за значајно учество на младите во општеството и прашањето за нивната недоволна вклученост во решавањето на проблемите на заедницата. Главната цел на проектот е да се придонесе за значајно учество на младите во општеството, како нивно демократско право.

Преку проектот се спроведува програма за демократска иницијатива во 10 средни училишта во Северна Македонија користејќи ги методите на Service Learning, каде учениците ги применуваат вештините стекнати во училиште, преку наставата, за реализација на проекти кои прават позитивни промени во заедницата.

Проектот се базира на сеопфатна и практична едукативна програма за демократско учество врз која ќе се спроведуваат активностите. Вкупно 10 ученички тимови од средни училишта ќе имаат можност да спроведат свои проекти со кои ќе адресираат одредени општествени предизвици, притоа применувајќи ги знаењата и вештините стекнати преку наставата во средните училишта.

ЗАПОЗНАЈ ГИ ТИМОВИТЕ

СУГС „Браќа Миладиновци“- Скопје

Назив на тим: Garden Service All Time 1-01.png

СУГС „Георги Димитров"- Скопје

Назив на тим: Terra 2-01.png

ОСТУ Гостивар

Назив на тим: Брзо, лесно, без чекање 3-01.png

СОУ „Гостивар“- Гостивар

Назив на тим: Blue Puzzle 4-01-01.png

СОУ „Гоце Делчев"- Куманово

Назив на тим: Екорпа 5-01.png

ССОУ „Димитрија Чуповски“- Велес

Назив на тим: Медикус 6-01.png

СОУ „Ѓорче Петров“ - Прилеп

Назив на тим: ЕКО Школо 7-01.png

СОУ „Крсте Петков Мисирков“- Демир Хисар Назив на тим: Шумарски техничари 8.png

СУГС „Никола Карев“-Скопје

Назив на тим: Хумани срца 9-01-01-01.png

СОУ „Таки Даскало“- Битола

Назив на тим: Волонтери 10-01.png

Проектот YOU(th) are ALLRIGHT!, поддржан од EU Civil Resilience Mechanism (CRM), во рамките на проектот финансиран од ЕУ “Technical Assistance for improving the enabling environment for Civil Society Organisations in the Republic of North Macedonia”

ЛЕАД е основана во 2016 година од страна граѓански активисти, претприемачи, едукатори, средношколци и студенти со цел да поттикне општеството во кое младите и возрасни соработуваа за општествена промена.

Контакт

Бул. Илинден бр. 47-3, Скопјe
© Copyright 2024. All Right Reserved By LEAD