ПОВИК: најГЛАСни! Награда за средношколско учество

Почетна - ПОВИК: најГЛАСни! Награда за средношколско учество
Mar 25, 2023

ПОВИК: најГЛАСни! Награда за средношколско учество

Што значи активна средношколска ученичка заедница? Како ученичката заедница соработува со училишните служби? Што прави и како ги вклучува учениците? Какви успеси има и со кои предизвици се соочува?

Раскажи ја приказната за твојата средношколска ученичка заедница и учествувај во повикот за најГЛАСни! - награда за средношколско учество. Najglasni_Banner 1200x628 3.jpg

Повикот е отворен за сите средношколски заедници од државните и приватни училишта кои во текот на учебната 2022/2023 година биле активни и придонеле за поголемо ученичко учество во донесување на одлуките.

Што претставува наградата за средношколско учество?

Фондација Конрад Аденауер и Здружение Лидери за едукација, активизам и развој, како активни поддржувачи и промотори на ученичкото учество низ изминатите години, ја воведуваат наградата за средношколско учество, како признание за активноста и работата на овие ученички тела во насока на унапредување на положбата на учениците во своите училишта и вклучување во училишните процеси.

Наградата за средношколско учество се доделува на годишно ниво, на ЕДНА ученичка заедница која демонстрира активност и посветеност кон унапредување на училишната демократија. Преку наградата за средношколско учество сакаме да дадеме наш поттик и придонес за средношколското учество во нашата земја, но и да ги препознаеме, наградиме и поддржиме позитивните примери во делувањето на средношколците.

Преку наградата за средношколско учество сакаме да дадеме наш поттик и придонес за средношколското учество во нашата земја, но и да ги препознаеме, наградиме и поддржиме позитивните примери во делувањето на средношколците.

Првата награга за ученичко учество за учебната 2021/2022 година беше доделена на :

 1. СУГС „Орце Николов“-Скопје
 2. ОСУ „Св.Климент Охридски“-Охрид
 3. СОУ „Коста Сусинов“-Радовиш

Како да се пријавите?

Пријавување за наградата се врши електронски со пополнување на пријавата на следниот ЛИНК. Пријавата мора да е целосно и детално пополнета заедно со пропратните документи кои се бараат во истата. Таа мора да биде пополнета од страна на ученик/ученици и одговорен наставник кои се дел од раководството на средношколската ученичка заедница во рамки на училиштето.

Рокот за пријавување истекува на 23.04.2023 година. .

Што следува по истекување на рокот за аплицирање?

По истекот на рокот сите апликации ќе бидат оценувани и од нив ќе се селектираат 6 финалисти кои од 9 до 11 мај во Велес на финалниот настан ќе имаат можност да се претстават пред жири комисија.

Секој финалист ќе биде составен од четири претставника (три ученика и одговорниот наставник) од избраните ученички заедници. На три-дневниот настан финалистите ќе имаат можност да ја претстават работата на средношколската ученичка заедница .

Кои се критеирумите за избор на финалистите?.

Критериумите за избор се следни:

 • Уреденост и начин на функционирање на ученичката заедница – максимум 25 поени
 • Степен на влијание и учество во консултации и носење на одлуки во рамки на училиштето – максимум 25 поени
 • Степен на активност во спроведување на различни активности и вклучување на учениците во истите – максимум 20 поени

Примери за ученичко учество

Ученичкото учество во нашата земја сеуште не е докрај развиено и често постојат погрешни разбирања за што претставува истото:

Пример за вистинско учество: Училишната заедница дискутира на состанок за тоа како да го придонесе за намалување на врсничкото насилство (булинг). На состанокот се носат низа заклучоците кои се испратени до директорот и училишните служби каде потоа на заеднички состанок се усвојуваат и се реализираат.

Пример кој не претставува вистинско учество: Училиштето/наставниците на состанок на училиштата заедница предлагаат заедницата да организира настан за одбележување на денот на правата на децата. Учениците се целосно ангажирани во реализација на активности и поради тоа не можат да дискутираат за решавање на предизвиците на учениците.

Од што се состои наградата?

Наградената училишна заедница ќе добие признание, плакета и банер со наградата и со логото и името на нивната ученичка заедница.

Наградената ученичка заедница, покрај признанието, ќе добие и финансиска поддршка во висина од 30.000 МКД за реализација на активност во рамки на своето училиште до крајот на 2023 година. Покрај ова тие ќе добијат насоки и менторство од страна на ЛЕАД и КАС за како да ја подобрат својата работа и како да ја спроведат замислената активност/иницијатива.

Индикативна временска рамка на целиот процес:

 • Објавување на повик за Награда за средношколско учество- 27 март
 • Онлајн информативна сесија за повикот- пријави се на следниот ЛИНК 6 април
 • Отворен ден за повикот- пријави се на следниот ЛИНК 7 април
 • Финален рок за аплицирање- 23 април
 • Известување за избрани финалисти- 2 мај
 • Завршен настан за финалисти и избор на средношколски ученички заедници- 9-11 мај
 • Реализација на иницијатива на наградената средношколска ученичка заедница- Септември-декември 2023

Целосни критериуми за избор се следните

УРЕДЕНОСТ И НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА УЧЕНИЧКАТА ЗАЕДНИЦА:

 • Дали ученичката заедница е уредена во рамки на статутот на училиштето или поседува правилник со кој јасно се уредува нејзината улога? 3 поени
 • Дали ученичката заедница соодветно самостојно планира и поседува годишни планови за работа? 4 поени
 • Дали ученичката заедница на демократски начин (тајно од страна на сите ученици на училиштето) ги избира своите претставници без влијание на раководството? 6 поени
 • Дали ученичката заедницата редовно одржува состаноци за својата работа и свикува состаноци самостојно врз основа на потребите на учениците? (редовно значи најмалку 1 месечно или повеќе) 5 поени
 • Дали од состаноците се водат уредни записници, и истите потоа се споделени со останатите ученици во училиштето? 4 поени
 • Дали состаноците се водени од страна на учениците, а не од наставниците или друг наставен кадар? 4 поени

ВКУПЕН БРОЈ НА МОЖНИ ПОЕНИ 25

СТЕПЕН НА ВЛИЈАНИЕ И УЧЕСТВО ВО КОНСУЛТАЦИИ И НОСЕЊЕ НА ОДЛУКИ ВО РАМКИ НА УЧИЛИШТЕТО:

 • Колку често на состаноците на ученичката заедница се дискутираат релевантни и суштински теми поврзани со учеството на ученици? 5 поени
 • Колку често учениците усвојуваат и комуницираат предлози кои се наменети за раководството на училиштето? 5 поени
 • Дали некој од предлозите упатени кон училишното раководство се прифатени и реализирани? 5 поени
 • На кој начин ученичката заедница ги вклучува останатите учениците во училиштето кои не се дел од раководство? 5 поени
 • Колку често училиштето ги консултира учениците за релевантни теми за ученичкото учество? 5 поени

ВКУПЕН БРОЈ НА МОЖНИ ПОЕНИ 25

СТЕПЕН НА АКТИВНОСТ ВО СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНИ АКТИВНОСТИ И ВКЛУЧУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ИСТИТЕ:

 • Колку често училишната заедница спроведува различни активности за учениците? 5 поени
 • Дали активностите кои се реализираат потекнуваат од самите ученици или се наметнати од училишните служби? 5 поени
 • До кој степен активностите кои се организираат поттикнуваат учество во донесување на одлуки? 5 поени
 • Дали во активностите се вклучени и учениците кои не се дел од раководството на училиштето? 5 поени

ВКУПЕН БРОЈ НА МОЖНИ ПОЕНИ 20

ЛЕАД е основана во 2016 година од страна граѓански активисти, претприемачи, едукатори, средношколци и студенти со цел да поттикне општеството во кое младите и возрасни соработуваа за општествена промена.

Контакт

Бул. Илинден бр. 47-3, Скопјe
© Copyright 2024. All Right Reserved By LEAD