ПОВИК ЗА КООРДИНАТОР ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И ЛОГИСТИКА

Почетна - ПОВИК ЗА КООРДИНАТОР ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И ЛОГИСТИКА
Feb 2, 2022

ПОВИК ЗА КООРДИНАТОР ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И ЛОГИСТИКА

ПОВИК ЗА КООРДИНАТОР ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И ЛОГИСТИКА poster.png

Вклучи се во тимот на LEAD!

Објавуваме повик за координатор за администрација и логистика!

Динамична работа. Можност за напредок. Учество во проекти и програми со млади луѓе.

ГЕНЕРАЛНА УЛОГА НА ПОЗИЦИЈАТА

1.1. Координаторот за АЛ е одговорен за управување со секојдневните административни работи поврзани со канцелариски аранжмани, договори со донатори и понудувачи на услуги како и организација на настани, притоа осигурувајќи дека сите административни функции се во согласност со прописите на донаторите и политиката на организацијата.

ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ Настани и состаноци

2.1 Закажува и организира интерни организациски состаноци и редовно ги известува вработените во организацијата за истите; 2.2 Води записници и датабаза за сите интерни организациски состаноци и настани; 2.3 Ги координира и следи работилниците/обуките/настаните вклучително и: комуникација со хотели, комуникација и потврда со учесници, испраќање на покани, аранжмани за патување, набавки и материјали, изнајмување опрема и обезбедување поддршка за учесниците на настаните; 2.4 Координира и обезбедува логистичка поддршка за активностите на проектите, вклучително и аранжмани за патување, визи и теренски посети

Канцелариско работење

3.1 Го одржува инвентарот на канцелариски материјали, и канцелариска опрема (компјутери, печатачи, фотокопири, регистратори и др) и води пописна евиднеција за истите; 3.2 Врши набавка на канцелариски материјали и канцелариска опрема на редовно ниво.

Административно и финансиско работење

4.1 Подготвува договори и фактури за вработените, привремено ангажираните лица и за услугите на организацијата 4.2 Води и одржува централна датабаза на договори и фактури 4.3 Комуницира со официјалниот сметководител на организацијата и подготвува документи потребни за сите тековни сметки на организацијата; 4.4 Спроведува еднократни и тендерски набавки за потребите на организацијата 4.5 Дава админстративна поддршка на вработените во извршната канцеларија на LEAD.

Комуникација и координација

5.1. Се вклучува во планирање на активностите и проектите во координација со останатите вработени во Извршната канцеларија 5.2 Врши проценка и известува за барањата, плановите, напредокот и недостатоците на администрацијата за навремени корективни активности и усогласеност; 5.3. По налог на Извршниот и Програмскиот директор, врши други работи од областа на тековното работење на ЛЕАД;

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

 • Најмалку 2 години искуство во администирање на проекти и организација на активности и настани
 • Одлично познавање на пишан и говорен Англиски јазик
 • Одлично познавање и искуство во работа со Microsoft Office пакетот
 • Пожелно е претходно искуство во работа со граѓански организации и донатори

КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ПОЗИЦИЈАТА

 • Способност за приоретизација на обемот на работа и работа со конкретни рокови
 • Способност за преземање на иницијатива и работа под минимална супервизија
 • Способност за планирање, реализација и следење на активности
 • Флексибилност во работењето во канцелариски и домашни услови

ШТО НУДИМЕ?

 • Динамична средина исполнета со активности и работа со млади луѓе
 • Можност за дополнителна едукација и посета на обуки и тренинзи во земјата и странство
 • Редовен фидбек за перформансите со конкретни насоки за подобрување и личен развој
 • Канцелариски простор за работа со обезбеден компјутер и опрема
 • Бруто плата од 34500 денари
 • Можност за продолжување на ангажманот

Почетокот на работната позиција е превиден за 01.04.2022.

Избраното лице ќе биде ангажирано на период од 10 месеци од кои 1 месец ќе биде платен пробен период.

Позицијата се базира на 40 часа неделно работно време.

Аплицирањето за позицијата се врши со испраќање на CV и Мотивациско писмо на следната електронска адреса – info@lead.org.mk

Рокот за испраќање на апликациите е 17 Март.

ЛЕАД е основана во 2016 година од страна граѓански активисти, претприемачи, едукатори, средношколци и студенти со цел да поттикне општеството во кое младите и возрасни соработуваа за општествена промена.

Контакт

Бул. Илинден бр. 47-3, Скопјe
© Copyright 2024. All Right Reserved By LEAD