ПОВИК ЗА НАСТАВНИЦИ ОБУЧУВАЧИ

Почетна - ПОВИК ЗА НАСТАВНИЦИ ОБУЧУВАЧИ
Nov 20, 2023

ПОВИК ЗА НАСТАВНИЦИ ОБУЧУВАЧИ

 • Поседуваш вештини и знаења кои можеш да ги пренесеш на други наставници?
 • Сакаш да се надоградуваш во улога на тренер/обучувач?
 • Сакаш да оствариш дополнителен приход?

Објавуваме повик за наставници од основно и средно образование да се пријават за обучувачи за програмата Клуб на наставници 2024.

Што претставува Клуб на наставници?

Клуб на наставници е годишна програма за личен и професинален развој на наставници која започна да се спроведува во 2021 година. Самата програма нуди обуки, алатки и поволности кои нашиот образовен систем не ги нуди за поддршка на наставниците.

Програмата вклучува:

 • Листа од 19 обуки за личен и професионален развој
 • Пристап до прирачници и водичи за наставници
 • Пристап до про-верзии на дигитални алатки (канва и зум)
 • Коучинг сесии еден-на-еден
 • Тренинг за тренери и тренинг за ментори

Програмата од година во година константно расте, во 2021 имавме 80 наставници, во 2022 имавме 120 наставници, а во 2023 имавме 180 наставници.

Вид на ангажман за Клуб на наставници 2024

Во 2023 година преку клубот беа вклучени 4 наставници кои спроведуваат обуки на различни теми. Во 2024 година нашата идеја е да овозможиме поголем број на наставници да се вклучат како обучувачи во рамки на програмата и да ги пренесат своите знаење на други наставници.

Обуките кои Клубот ги нуди се обуки на теми кои наставниците немаат можност да ги следат на други места (или се ретки). Целосната листа на обуки е достапна на следниот ЛИНК. ВАЖНО: Овие теми за обуки се само илустративни. Од апликантите очекуваме да продложат нови, поинакви теми за обуки.

Обуките треба да бидат спроведени онлајн, во времетраење од 3 часа и да можат да се реализираат на групи од 10 до 40 наставници.

Обуките ќе бидат спроведени во 2024 година според претходен договор со секој ангажиран наставник.

Надомест за избраните наставници

Секој избран наставник чија програмата за обука ќе биде прифатена, и потоа спроведена ќе добие 50 евра (нето) надомест за реализирана обука.

Во согласност со нашата политика за квалитет ќе важат и следните услови:

 • Доколку обуката биде оценета од учесниците со средна оценка 4 или повеќе хонорарот ќе биде зголемен за +20%.
 • Доколку обуката биде оценета од учесниците со средна оценка помеѓу 3 и 3,99 хонорарот ќе остане ист.
 • Доколку обуката биде оценета од учесниците со средна оценка 2,99 или помалку хонорарот ќе биде намален за -20%.

Начин и услови за аплицирање

На повикот може да аплицира секој наставник од основно и средно училишта кој ги исполнува следните критериуми:

 • Да има спроведено најмалку 5 обуки на темата која ја предлага
 • Да има добри познавања на платформата ЗУМ

Аплицирањето се врши со испраќање на следните документи:

 • ЦВ (кратка биографија)
 • Програма (агенда за обука) во која е вклучено:
 • Потреба од темата која се предлага за наставниците
 • Цел на програмата
 • Вештини и знаења кои ќе бидат стекнати
 • Кратка работна програма распоредена во 3 часа

Аплицирајте со испраќање на бараните документи на следната е-мејл адреса: nvolead@gmail.com најдоцна до 08.12.2023.

За избраните наставници ќе биде организирана еднодневна обука за вовед во програмата заедно со насоки за реализација на обуките.

ЛЕАД е основана во 2016 година од страна граѓански активисти, претприемачи, едукатори, средношколци и студенти со цел да поттикне општеството во кое младите и возрасни соработуваа за општествена промена.

Контакт

Бул. Илинден бр. 47-3, Скопјe
© Copyright 2024. All Right Reserved By LEAD