ПОВИК ЗА ПРОМОТОРИ

Почетна - ПОВИК ЗА ПРОМОТОРИ
Oct 11, 2023

ПОВИК ЗА ПРОМОТОРИ

Сакаш да оствариш дополнителен приход? Сакаш да стекнеш искуство во промоција, презентирање и работа во невладина организација?

LEAD има потреба од млади лица на возраст од 18-29 години од Скопје, Битола Тетово и Штип како промотори на проектот „Иновациски кампови во соработка со Мрежата за искуствено учење“.

Избраните лица ќе бидат дел од базата на промотори и во периодот од ноември 2023 до Април 2024 ќе бидат ангажирани да ги промовираат повиците на проектот „Иновациски кампови во соработка со Мрежата за искуствено учење“. Повеќе информации за проектот има на следниот ЛИНК.

Кои се задачите во рамки на ангажманот?

Проектот предвидува организирање на 6 Иновациски кампа за студенти од природни и технички науки. Секој иновациски камп е проследен со повик за студенти. Задачата на промоторите ќе биде:

  • Спроведување на инфо сесии за студенти на природните и техничките факултети
  • Промоција на проектот на штандови на места каде што има студенти
  • Други промоциски активности со претходен договор со организацијата

На кој начин ќе бидеме ангажирани?

Ангажманот ќе биде на дневна основа, според однапред подготвен распоред во периодот додека траat повиците за Иновациските кампови.

Подолу е распоредот за повиците (можно е да има мали промени во датумите):

  • 1 до 25 ноември – Повик за иновациски камп 2
  • 21 декември – 14 јануари – Повик за иновациски камп 3
  • 31 јануари – 17 февруари – Повик за иновациски камп 4
  • 6 – 24 март – Повик за иновациски камп 5
  • 27 март – 13 април – Повик за иновациски камп 6

Ангажманот предвидува финансиски надомест за секој ангажиран ден. Се очекува еден ден промоција да трае од 3 до 5 часа. Надоместокот за промоциските активности е 150 МКД од еден час промоција. Дополнително во зависност од успешноста на промоцијата предвидени се и бонуси.

Начин на аплицирање и рок

Аплицирањето се врши со пополнување на апликациската форма на следниот ЛИНК најдоцна до 23 октомври.

Дополнителни можности и поволности:

  • За избраните промотори ќе биде организирана еднодневна обука за презентациски вештини.
  • За промоторите со најдобри перформанси постои можност за вклучување и во други ангажмани поврзани со работата на организацијата.

ЛЕАД е основана во 2016 година од страна граѓански активисти, претприемачи, едукатори, средношколци и студенти со цел да поттикне општеството во кое младите и возрасни соработуваа за општествена промена.

Контакт

Бул. Илинден бр. 47-3, Скопјe
© Copyright 2024. All Right Reserved By LEAD